Po kërkoni: Ajeti i ditës

Ajeti i ditës
0

“Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për…