Po kërkoni: Morali

Dua

Morali
0

Fjala arabe “ahlak”, që mbart kuptimet “moral”, “karakter”, apo “natyrë njerëzore”, është forma e shumësit…

Morali
0

Fjala “iffet” (ndershmëri, dëlirësi) mbart kuptimin e shmangies dhe të qëndrimit larg prej atyre gjendjeve…

Morali
0

Fjala “haja” ka kuptimin e të ndierit i ndrojtur dhe i turpëruar. Në rastin tonë…