Po kërkoni: Islami

Islami

Zekati
0

Sadakaja e fitrit “Fitr” do të thotë “krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit”, etj. Sadakaja ose…

1 2 3 4