Po kërkoni: Zekati

Zekati

Zekati
0

Zekati është dhënia e një sasie të caktuar parash personave apo grupeve të përcaktuara sipas…