Po kërkoni: Zekati

Zekati

Zekati
0

Sadakaja e fitrit “Fitr” do të thotë “krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit”, etj. Sadakaja ose…

Zekati
0

Zekati është dhënia e një sasie të caktuar parash personave apo grupeve të përcaktuara sipas…