Ebu Musai (r.a.) tregon se Pejgamberi (a.s.) ka thënë: “Askush nuk është me durimtar se Allahu i madhërishëm ndaj fjalëve fyese e dëshpëruese që Ai i dëgjon nga njerëzit. Ata i ngjisin Atij bir (a pasardhës e fëmij) por përsëri Ai u dhuron atyre shëndet e furnizim.”
[Buhari, 7378]

Ndajeni me miqtë tuaj...