“Pozita e myslimanit është për t’u admiruar; çdo gjendje e tij është e mbarë dhe askush përveç myslimanit nuk e ka këtë privilegj. Sa herë përballet me diçka të gëzueshme falënderon, dhe kjo është e mbarë për të; sa herë përballet me ndonjë vështirësi duron, dhe kjo është sërish e mbarë për të.” [Muslim, zuhd 64]

Ndajeni me miqtë tuaj...