Pretendimi se shkencat pozitive s’janë asgjë, është fanatizëm i tepruar dhe injorancë, ndërkaq që hedhja poshtë e çdo gjëje jashtë tyre, është sektarizëm naiv, kurse njohja dhe pranimi, nën dritën e çdo njohurie të re të mësuar, se janë edhe male të tëra të vërtetash të panjohura, është mendësi shkencore dhe orientim mendimi!

Ndajeni me miqtë tuaj...