Po kërkoni: Morali

Dua

Artikuj
0

Mirësjellja ka kuptimin që të tregosh butësi, ëmbëlsi, fisnikëri, edukatë, kujdes dhe etikë në sjellje…

Artikuj
0

Përgojimi, apo gijbeti, është dukuria e të folurit për dikë kur ai nuk është i…

Morali
0

Fjala arabe “rexha” (shpresë) ka kuptimin e të besuarit të plotë në faljen, bujarinë, mirësinë,…

Morali
0

Smira (hased), ka kuptimin e të ushqyerit të dëshirës që një njeri të humbasë prej…

Morali
0

Besnikëria është ndër ato trëndafila që rriten në klimën e miqësisë. Atë është e pamundur…

1 2