Po kërkoni: Haxhi

Haxhi

Haxhi
0

Dita e Arafatit është dita e nëntë e muajit Dhulhixhe[1], një ditë para ditës së Kurban Bajramit. Dita…

Haxhi
0

Haxhi, vizita e vendeve të shenjta, bindja dhe përgjigjja ndaj thirrjes së Allahut Mëshirues për…

Artikuj
0

Me anë të ajetit kuranor ‘dhe vizita e kësaj faltoreje (Qabes) është detyrë për këdo…

Artikuj
0

Haxhi ka kuptimin e të synuarit, të orientuarit. Sidoqoftë, nuk është e saktë që kjo…

Haxhi
0

Kurbani është një adhurim i cili bëhet në ditët e Bajramit me qëllimin e afrimit…

Haxhi
0

Haxh quhet vizita e disa vendeve të caktuara brenda një periudhe specifike sipas disa rregullave…