Po kërkoni: Kurbani

Haxhi
0

Kurbani është një adhurim i cili bëhet në ditët e Bajramit me qëllimin e afrimit…