Po kërkoni: Kurani dhe Shkencat

Kurani dhe Shkencat.

Krijimi i universit, fazat e saj dhe gjendjet që ka kaluar, si dhe të gjitha të vërtetat të cilat studimet e fundit të shkencës dhe teknikës u janë afruar sot, i gjejmë të njëjta në Kuranin Famëlartë.
Sigurisht që Kurani Famëlartë nuk është një libër shkencor por të gjitha çështjet që trajtohen në të ia ka vërtetuar qoftë mendjes (logjikës) ashtu edhe shkencës dhe sot, është e qartë se ato çka thuhen aty, janë plotësisht të njëjta me ato çka thonë të vërtetat shkencore.