“Çdo lodhje, sëmundje, pikëllim, hidhërim apo mërzi që i ndodh një myslimani, madje edhe një gjemb i ngulur në këmbë, bëhet shkas që Allahu t’i falë gabimet.” [Buhari, merdâ 1; Muslim, birr 49]

Ndajeni me miqtë tuaj...