Ti ke mall për të ekzistuar si ta do zemra dhe për të marrë kënaqësi nga jeta sipas botës sate ndjesore; po si do të bëhet kjo nëse ti nuk ngul këmbë për këtë pa e prishur agjërimin gjer në perëndim të diellit?

Ndajeni me miqtë tuaj...