Profetët

Ata janë yjet që shndrisin në qiellin e njerëzimit. Ata janë udhërrëfyesit e krijuar enkas që Zoti i dërgoi njerëzimit. Ata janë shpëtuesit e pagabueshëm dhe të drejtë kur horizontin e njerëzimit e kaplojnë retë e errësirës… Profetët.

   1.    PROFETI ADEM (a.s.)
   2.    PROFETI NUH (a.s.)
   3.    PROFETI HUD (a.s.)
   4.     PROFETI SALIH (a.s.)
   5.    PROFETI IBRAHIM a.s.)
   6.     PROFETI ISMAIL (a.s.)
   7.     PROFETI IS’HAK (a.s.)
   8.     PROFETI LUT (a.s.)
   9.     PROFETI SHUAJB (a.s.)
   10.     PROFETI JAKUB DHE PROFETI JUSUF (a.s.)
   11.     PROFETI MUSA (a.s.)
   12.     PROFETI HARUN (a.s.)
   13.     PROFETI DAVUD (a.s.)
   14.     PROFETI SULEJMAN (a.s.)
   15.     PROFETI EJUB a.s.)
   16.     PROFETI JUNUS (a.s.)
   17.     PROFETI UZEJR (a.s.)
   18.     PROFETËT ZEKERIJA DHE JAHJA (a.s.)
   19.     PROFETI ISA (a.s.)
   20.     PROFETI MUHAMED (a.s)